Fukushima

Nom du saké Kuramoto Préfecture
Nekka Special Edition
The Baganekka Shochu
NiidaShizensyu Jyunmaiginjyo
NINKI-ICHI GOLD NINKI JUNMAIDAIGINJO
Junmai Daiginjo YUMENOKAORI
Awasake SPARKLING TOYOKUNI
Odayaka Junmai-Ginjyo Omachi
Junmai Ginjo TOYOKUNI Yamadanishiki Genshu
Ninki-ichi Junmai Daiginjo
Ninki-ichi Bottle Fermented Sparkling Junmai Ginjo
Ninki-ichi Awazake Sparkling Junmai Daiginjo
Ninki-ichi Modern Classic Junmai Daiginjo6
Aizu Homare Junmai Daiginjo
Ninki-ichi Modern Classic Junmai Ginjo5
Ninki-ichi Origarami Junmai Ginjo
Ninki-ichi Awase Kouji Kioke Junmai Ginjo
Karahashi Yamadanishiki
Junmaiginjo TUKINOHANA
Aizu Homare Junmai Daiginjo Black Label
Daishichi Shoka (Junmai daiginjo, Free run drops & Undiluted, Kimoto-method)
Pocket LinkedIn LINE